Una cursa sostenible

La prevenció, reducció i valorització dels residus són eixos prioritaris en les actuals polítiques públiques. En aquest sentit, des de l’Ultra Clean Marathon també defensem que el millor residu és aquell que no es genera. El plogging és una pràctica esportiva que afavoreix la consciència sobre l’impacte que generen els residus al medi ambient, però cal insistir en la necessitat de reduir-ne la seva generació, amb mesures com allargar la vida útil dels productes sempre que sigui possible.

Us animem, doncs, a que reflexioneu sobre com podeu disminuir i evitar la generació de residus al vostre dia a dia i ho porteu a la pràctica! Podeu trobar més informació al web de l’Agència de Residus de Catalunya.

Per què és una cursa sostenible?

A continuació us expliquem què fa que l’Ultra Clean Marathon sigui considerada una cursa sostenible:

  • El recorregut no està marcat amb cap tipus de mitjà de senyalització. Els corredors poden seguir el recorregut fent ús de dispositius mòbils de geolocalització (telèfons mòbils, rellotges, GPS, etc..)
  • En el disseny del recorregut no es passa per zones naturals on s’hi trobin espècies sensibles, evitant que la cursa tingui un elevat impacte ambiental.
  • No s’entrega cap tipus de bossa corporativa al corredor ni material publicitari.
  • Es facilita un got reutilitzable per fer-lo servir als avituallaments.
  • Als avituallaments es minimitza la generació de residus: s’eviten productes envasats de forma individual i es facilita aigua emmagatzemada en dipòsits (evitant les ampolles individuals). A més s’ofereixen diversos productes locals i de proximitat
  • Els dorsals són fets de material reciclat (polièster reciclat).
  • A la sortida i a l’arribada l’arc és fet amb fusta, evitant la generació de més residus de difícil degradació.
  • Els corredors recullen residus que es troben durant el recorregut i els entreguen als punts d’avituallament. Aquests són classificats seguint els criteris de recollida selectiva, conscienciant sobre la problemàtica.
  • El recorregut passa per espais naturals d’interès, sensibilitzant als corredors sobre la necessitat de preservar els espais per on transcorre la cursa, gràcies a la participació d’entitats locals amb accions educatives.
  • A la reunió informativa prèvia a la cursa, es demanarà als corredors que es comprometin a tenir una correcta conducta ambiental durant la cursa (no cridar, no sortir dels camins, no fer dreceres, no llençar escombraries, respectar la flora i fauna, etc..).

Compartir: