Equips participants

A continuació trobareu un llistat dels equips que participen a la cursa i la causa a la qual destinaran la seva donació.