L’Ultra Clean Marathon crearà un NFT commemoratiu

10/06/2022

nft

Una imatge de la cursa esdevindrà un NFT a través de la plataforma Plastiks, que vincula els NFT amb certificats digitals de recuperació de residus.

La cursa que es caracteritza per una organització minimalista des del punt de vista material, crea també un element virtual en format de Non Fungible Token, NFT. 

Un dels beneficis de la tecnología blockchain és que facilita l’intercanvi d’informació i millora l’eficiència de processos. L’empresa Nozama, que treballa per integrar l’economia circular al sector tecnològic,  ha creat la proposta Plastiks amb la que el blockchain incentiva la recuperació de plàstic i li aporta valor amb certificacions en format NFT.

Gràcies a aquesta plataforma l’UCM crearà el seu NFT commemoratiu, una imatge de la cursa vinculada al certificat digital de recuperació dels plastics recollits .

Els NFT  són actius digitals, normalment associats a l’art digital, a un certificat de autenticitat d’aquell element, digital. Literalment vol dir Non fungible Tokem és a dir,  Valor No Consumible (únic),  que representa una cosa única,  com són les peces d’art, i com serà l’element de la cursa (que serà una foto segurament).

Tot està relacionat amb la tecnología blockchain, que regula les transaccions digitals de manera certificada. 

Ara veiem com  molts esdeveniments, festivals, esports  estan creant el seu element NFT, que queda com si fos una peça d’art digital que pot anar adquirint valor si la gent la compra.

En el nostre cas, per poder-la comprar caldrà adjuntar un certificat de recuperació de plàstic, i els beneficis d’aquesta transacció aniran, d’una banda a la Ultra Clean Marathon ( que ho podrà traslladar a les ONGs ) i de l’altra a iniciatives que recuperen plastic. Això és així perquè  Ultra Clean Marathon crear el seu NFT en el marc de Plastiks, plataforma que aporta aquest valor afegit a les transaccions de blockchain.

PLASTIKS es un  Market Place de certificats de garanties de recuperació i reciclatge de plàstic. Permet,  fent ús de la tecnología Blockchain, ajudar la sostenibilitat ambiental generant un  valor per a cadascun dels actors del circuit, des de artistes a organitzacions recuperadores. 

Compartir: